Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Sınav Konuları

Grafik Tasarım Bölümü

Çizim konusu Bölüm Başkanları tarafından belirlenecek ve sınav esnasında adaylara bildirilecektir. Yetenek sınavlarında eşdeğer seviyede beceri gerektiren, sınav süresine uygun konu belirlenmektedir. İletilen sınav kâğıtları yetenek sınav komisyonunca değerlendirilecektir.

Kampüste olan yetenek sınavı için, çizimin yapılacağı A3 çizim kağıtları Üniversitemiz tarafından temin edilecektir. Adayların kalem seti ve silgileri yanlarında olmalıdır

Sınav Açıklaması İçin Tıklayınız.


Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Çizim konusu Bölüm Başkanları tarafından belirlenecek ve sınav esnasında adaylara bildirilecektir. Yetenek sınavlarında eşdeğer seviyede beceri gerektiren, sınav süresine uygun konu belirlenmektedir. İletilen sınav kâğıtları yetenek sınav komisyonunca değerlendirilecektir 

Kampüste olan yetenek sınavı için, çizimin yapılacağı A3 çizim kağıtları Üniversitemiz tarafından temin edilecektir. Adayların kalem seti ve silgileri yanlarında olmalıdır

Sınav Açıklaması İçin Tıklayınız.