Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Sınav Konuları

Grafik Tasarım Bölümü

Çizim konusu gözetmen tarafından belirlenecek bir konu olacaktır. Aday, verilen konuyu çizerek tamamlayacak ve imzalı şekilde e-posta yoluyla iletecektir. İletilen başvuru belgesi ve sınav kâğıtları yetenek sınav komisyonunca değerlendirilecektir.

Sınav Açıklaması İçin Tıklayınız.


Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Çizim konusu gözetmen tarafından belirlenecek bir konu olacaktır. Aday, verilen konuyu çizerek tamamlayacak ve imzalı şekilde e-posta yoluyla iletecektir. İletilen başvuru belgesi ve sınav kâğıtları yetenek sınav komisyonunca değerlendirilecektir.

Sınav Açıklaması İçin Tıklayınız.