Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Bölümler

Grafik Tasarımı

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin, her şeyden önce başarılı birer iletişimci olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Grafik Tasarım Bölümü, fikirleri ve deneyimleri estetik bir görsel ve yazılı içerik oluşturacak şekilde planlama sanatı ve uygulamasıdır. İletişim kurması için tasarlanan grafik ürün, fotoğraf, yazı tipleri, illüstrasyon, geometrik şekiller, dokular, üç boyutlu öğeler ya da dijital unsurlar içerebilir. Grafik ürünler, bir posta pulu tasarımından, dijital bir iletişim deneyimi tasarımına kadar ulaşan geniş bir skalaya sahiptir. Az sayıdaki kişi için tasarlanabileceği gibi milyonlarca kişi tarafından da görülebilir. Ayrıca ticari, eğitimsel, kültürel veya politik herhangi bir amaç için de olabilir.

Bölüm sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.Tekstil ve Moda Tasarımı

Bölümümüz, tekstil ve moda tasarımı alanlarında, sektöre uyum sağlayabilen, evrensel nitelikte akademik altyapı ile donatılmış, tasarımda kendi özgün çizgisini geliştirmiş ve alanın teknolojisine hakim tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla bölümümüzün dört yıllık ders programı, öğrencilerimizin sanat, tasarım, estetik bilgi ve entelektüel birikimlerini arttırmaya yönelik dersler ile, kendi projelerini geliştirebilecekleri uygulama derslerinden oluşmaktadır. Mesleğe ait ülkemizde ve dünyada kabul görmüş  becerilerin geliştirilebilmesi için atölyelerimiz, alanda gelişen en yeni teknolojiler (bilgisayar laboratuvarları, tasarım programları, 3 Boyutlu tasarım teknolojileri) ile desteklenmekte ve farklılık yaratan güncel donanımları sunmaktadır. Öğrencilerimiz, ikinci sınıftan itibaren kendi yeteneklerini yönlendirebilecekleri; moda, imaj, tasarım ve marka konularına dair çok sayıda farklı seçmeli ders seçebilmekte, aynı zamanda kendi inisiyatifleri ile alan dışından ders alma imkanını bulabilmektedir.  

Bölüm sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.