Duyurular

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

15 Eylül 2021 Tarihli Tekstil ve Moda Tasarımı Özel Yetenek Sınavı Sonuçları

15.09.2021

TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ

TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 15 EYLÜL 2021 YETENEK SINAVI SONUÇLARI

NO.

TC.

ADI

SOYADI

BAŞARILI/BAŞARISIZ

1.

56*******32

BE…Z܅

ER..

BAŞARILI

2

26*******14

E..

Y܅.

BAŞARILI

3

23*******60

ES..

KI….

BAŞARILI

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1) Nüfus cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz ederek)

2) ÖSYM sınav sonuç/puan belgesi (internet çıktısı)

3) Lise diploması aslı ve fotokopisi

4) Engelli Adaylar İçin Engelli Raporu

5) Askerlik Durum Belgesi (2001 ve daha önce doğumlu erkek öğrenciler için)

6) 2 Adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 ebadında, son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçerli değildir.)

7) Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak: Lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliklerinden alınan diploma denklik belgesi.

Not: Üniversitemize şahsen gelebilecek durumda olan öğrenci adaylarının kayıtları bizzat gelerek yapılacaktır. Şahsen kayda başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları bir başkasına vekalet vererek (Noterden)  kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.

* Engel raporu olan ve başarılı olan adaylar için TYT minimum 100 Puan almaları

zorunludur bunun dışında kalan adaylar kayıt yaptıramamaktadır.

* Başarılı olan adaylar için asgari TYT 150 puan almaları zorunludur bunun dışında kalan adaylar

başarılı olsa dahi kayıt yaptıramamaktadır.

* %100 Burslar tüm sınavlar bittikten sonra başarılı olan ve kayıt yaptıran adaylar arasında yapılacak

sıralamaya istinaden belirlenecektir.

Ödeme koşulları ile ilgili bilgi almak veya ödeme yapmak için; 

Ödeme Koşulları: http://www.halic.edu.tr/tr/ogrencimiz/ogrenim-ucretleri

Eğitim ücretleri: https://adayogrenci.halic.edu.tr/halic/universitesi   sayfasını ziyaret ediniz.