Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavları

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Sınav Değerlendirmesi

Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler aynen uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü, Rekreasyon Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve İngilizce Spor Yöneticiliği Bölümlerine öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır:

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP), Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve 2020-TYT Puanı (TYT-P) belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınır. 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır:

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP   dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Yerleştirme puanı (YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

 Aday spor alanından geliyorsa (2015 ve öncesi mezunlar için geçerli);

 YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 TYT-P) + (0,03 x OBP)  

 Aday diğer alanlardan geliyorsa;

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 TYT-P)

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday, sınavı kazanmış olacaktır.

Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.