Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavları

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Engelli Adaylar

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖN KAYIT KOŞULLARI

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndaki tüm bölümlere  (Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon Spor Yöneticiliği Bölümü ve İngilizce Spor Yöneticiliği Bölümü) başvuracak engelli öğrencilerin eğitim görmelerine engel olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını raporla belgelemesi gerekmektedir.

Engelli Adayın 2022-2023 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu'nda yapmış olduğu tercih sıralaması dikkate alınarak yerleştirilmesi yapılır. Özel yetenek sınavlarına girecek engelli adaylar, bu bölümlerden birini ya da birden fazlasını tercih edebilirler.

Resmi Gazete 8 Mart 2022 tarih ve  36690 sayılı “Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik Özel yetenek sınavlarında engelli kontenjanı” yönetmeliğinin  MADDE 14- (1) Özel yetenek sınavları engelli kontenjanından engelli öğrenci alım yönetmeliğine göre;

a) Düzeltilmiş bedensel engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen bedensel engeli bulunan adaylar.

b) Düzeltilmiş engeli %40 ve üzeri olmak üzere süreğen görme engeli bulunan adaylar.

c) Düzeltilmiş işitme engeli %40 veya düzeltilmemiş işitme engeli %70 ve üzeri olmak üzere süreğen işitme engeli bulunan adaylar.

ç) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği/mental retardasyonu bulunan adaylar.

d) Engel düzeyi %40 ve üzeri olmak üzere aşağıdaki ICD kodları dahilinde otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk tanısı olan adaylardan;

1) F84.0: Çocukluk otizmi,

2) F84.1: Atipik otizm,

3) F84.2: Rett sendromu,

4) F84.3: Diğer çocukluk disentegratif bozukluğu (disentegratif psikoz, Heller Sendromu ve benzeri),

5) F84.5: Asperger sendromu,

6) F84.8: Diğer yaygın gelişimsel bozuklukları,olanlar.

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların engelli kontenjanına başvuru yapabilmek için adayların;

a) Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği hastanelerden alınmış ESKR veya ÇÖZGER’inin bulunması,

b) Bu maddenin kapsamında bulunan tanılarının ve engel düzeylerinin karşılıklarının ESKR veya

ÇÖZGER’de belirtilmiş olması,

c) Sınavın yapıldığı yıl dahil son iki yıl geçerli olmak üzere Temel Yetenek Testi (TYT) sınavına girmiş olmak.

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖN BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1. OSYM  sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (TYT sınavına girmiş ve belirli bir puan almış olmak).

2. Özel yetenek sınavı başvuru formu

3.  Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (Belge teslim sırasında nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi karşılaştırılacaktır)

4). Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği hastanelerden alınmış ESKR veya ÇÖZGER’inin bulunması,

5).Bu maddenin kapsamında bulunan tanılarının ve engel düzeylerinin karşılıklarının ESKR veya ÇÖZGER’de belirtilmiş olması,

6). Sınavın yapıldığı yıl dahil son iki yıl geçerli olmak üzere Temel Yetenek Testi (TYT) girmiş olmak.

7. Engelli adayın ilgili olduğu sportif dalda “Spor yapmasında sağlık açısından sakıncası yoktur” ifadesinin yer aldığı resmi sağlık kurumlarından alınacak heyet raporu.

8. Yukarıda belirtilen engelli öğrencilerin “öğretmenlik bölümüne” müracaat etmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları 35 (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.).

9. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvuran adaylar için spor branşlarından birinde spor özgeçmişini gösterir belge/belgeler.

Tablo 1. Ön koşul ve yetenek sınav puanları

Engel Grupları

Okuma - Anlama Testi

İletişim Becerileri Testi

Özel Yetenek Sınavı

Puanlama

Ön Koşul

Ön Koşul

20

Bedensel Engelli Aday

x

İşitme Engelli Aday

x

Görme Engelli Aday

x

Eğitilebilir Zihinsel Engelli Aday

x

x

Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Aday

x

x

  


Tablo 2. Sportif Başarı Puanı

Paralimpik Spor Yarışmaları

Puan

Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda birinci olmak

80

Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda dereceye girmek

70

Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalara katılmak

60

Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalarda birinci olmak

50

Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalarda dereceye girmek

40

Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalara katılmak

30

Özel yetenek sınavı normal öğrencilerin sınav parkuru ile ayrı zamanda yapılacaktır. Engelli öğrencinin parkuru yardımsız şekilde tamamlaması gerekmektedir. Parkuru tamamlayamayan engelli öğrencinin sınavı GEÇERSİZ sayılacaktır. Engelli adayların özelliklerine göre düzenleme yapılacak ve elde edilen başarı puanına göre sıralama yapılacaktır.

Sportif Başarı puanı: Tablo.2'de yer alan puanlara göre değerlendirmeye alınacaklardır.

Sınav Başvurusunda bulunacak engelli aday, aşağıdaki Tablo’da belirtilen puanlama ve sınavlar ile değerlendirilecektir. Eğitilebilir zihinsel engelli ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan adayların sınav başvurusu kabulü için, öncelikle ÖN KOŞUL SINAVI olan Okuma-Anlama Testi’ nde (OAT) ve İletişim Becerileri Testi’nde (İBT) başarılı olmaları gerekmektedir. Ön koşulu geçen eğitilebilir zihinsel engelli ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan adaylar engelliler için uyarlanmış parkuru yardımsız bitirmesi gerekmektedir.

Her bölüm için 2 engelli aday olmak üzere 8 engelli kontenjanından her bir engel grubuna (Tablo 1’de belirtilen) yalnızca 1 kontenjan (toplam 5 engelli aday) verilecektir (Engel gruplarından birinde başvuru olmadığı taktirde, bu kontenjan (+) şıkkında değerlendirilecektir.) Engelli kontenjanına (8 kişi) yeterli başvuru olmadığı taktirde; bu kontenjanlar diğer başvuru yapan adaylar için kullanılacaktır.

Geri kalan 3 engelli kontenjanı ise; başvuru engelli grupları göz önüne alınarak; yapılacak puanlamada en yüksek puanı alacak engelli aday için kullanılacaktır.

Engelli öğrencinin puan değerlendirmesi; yetenek sınavında aldığı puanın %50 si ile Tablo:2 deki sportif başarı puanın %50 sinin toplamı ile yapılacaktır.