Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavları

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Engelli Adaylar

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖN KAYIT KOŞULLARI

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndaki tüm bölümlere  (Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümü) başvuracak engelli öğrencilerin eğitim görmelerine engel olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını raporla belgelemesi gerekmektedir.

Engelli Adayın 2021-2022 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu'nda yapmış olduğu tercih sıralaması dikkate alınarak yerleştirilmesi yapılır. Özel yetenek sınavlarına girecek engelli adaylar, bu bölümlerden birini ya da birden fazlasını tercih edebilirler.

Engel durumları;

 a) Bedensel engelli adaylarda; beden kazanma gücünden azalma oranı %25-50 ortopedik engelliler - dirsek altı (transradial) veya distalinden amputasyonu olup efektif olarak protez kullanabilme,

  • Bir taraf üst ekstremitesinde brakial plexus hasarı veya benzeri doğumsal / edinsel paralizisi olanlardan, başüstü hareketleri yapabilecek durumda olma,
  • Dizaltı (transtibial) veya distalinden amputasyonu olup efektif olarak protez kullanabilme (aktivite düzeyi K4),
  • Dizüstü (transfemoral) veya dezartikülasyon amputasyonu olup, protezle bağımsız ve desteksiz hareket edebilme (aktivite düzeyi K4),
  • Spinal kord yaralanması, spina bifida vb sebeple bir taraf alt ekstremitesinde duyu ve veya motor kaybı olanlardan, diz ekstansör kuvveti 3 ve üzeri olma,
  • Aynı gruplardan olup diz ekstansör kuvveti 3 ün altında olmasına rağmen, ortezsiz veya mobilite kısıtlılığına sebep olmayacak şekilde tasarlanmış elektronik/mekanik sistemlerle ellerine yardımcı cihaz almadan, bağımsız hareket edebilme (aktivite düzeyi K4).

b)İşitme engelli adaylarda; İşitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya dudak okumayı kullanabilen ve sözel iletişimi olan, vestibular aparey veya denge merkezinde hasarı olmayan (Sağlık Kurulu raporunda belirtilmelidir).

c)Görme engelli adaylarda; Sportif sınıflandırmada B2 ve B3 düzeyinde olma. A4 boyutundaki kağıda 12 punto ile yazılmış yazıları görebilen ve bir başkasının yardımı olmadan günlük etkinliklerini yerine getirebilenlerdir

d)Zihinsel engelli adaylarda; “Eğitilebilir Zihinsel Engelli” olma (Sağlık Kurulu raporunda belirtilmelidir).

“Eğitilebilir Zihinsel Engelli” olduğunu belgelemek kaydıyla Engelli Öğrenci Değerlendirme Komisyonu (EÖDK)  (Özel Eğitim Bölümünden 1(bir) Öğretim Üyesi +  Beden Eğitimi ve Spor Y.O. dan 2(iki) öğretim üyesi)  tarafından yapılacak olan Okuma-Anlama Testi’ nde (OAT) başarılı olma.

e)Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan adaylarda, Atipik (Başka Türlü Adlandırılamayan) Otizm veya Asperger Sendromu tanısı alma (Sağlık Kurulu raporunda belirtilmelidir).

Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. Engelli adayların başvuruları, ilgili Engelli Aday Değerlendirme Komisyonunca değerlendirecek ve adayın spor bilimleri alanında eğitim almasına engel bir durum olmaması halinde adayların başvuruları kabul edilecektir.

Yüksekokulumuz EÖDK tarafından yapılacak olan İletişim Becerileri Testinde (İBT) başarılı olma.

Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. Engelli adayların başvuruları, ilgili Yüksekokulumuz komisyonunca değerlendirecek ve adayın spor bilimleri alanında eğitim almasına engel bir durum olmaması halinde adayların başvuruları kabul edilecektir.

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖN BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1. OSYM  sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (En az 100.000 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir).

2. Özel yetenek sınavı başvuru formu

3.  Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (Belge teslim sırasında nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi karşılaştırılacaktır)

4. Engelli adayın ilgili olduğu sportif dalda “Spor yapmasında sağlık açısından sakıncası yoktur” ifadesinin yer aldığı resmi sağlık kurumlarından alınacak heyet raporu.

5. Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon ile yaygın gelişimsel bozukluklar -otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu,    dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)  bozukluklar,  bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu”nun aslı ve fotokopisi ile durumlarını belgelemeleri kaydıyla Yüksekokulumuz Belirtilen engelli kontenjanlarına başvuru yapabilirler. (İşitme engelli adaylar için bu raporda, vestibular aparey veya denge merkezinde hasarı olup olmama durumu belirtilmelidir. Zihinsel engelli adaylar için bu raporda, Eğitilebilir Zihinsel Engelli olduğu belirtilmelidir. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan adaylar için, Atipik (Başka Türlü Adlandırılamayan) Otizm veya Asperger Sendromu tanısı aldığı belirtilmelidir). Engellerle ilgili Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını gösterir belge olacaktır.

6. Yukarıda belirtilen engelli öğrencilerin “öğretmenlik bölümüne” müracaat etmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları 35 (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.).

7. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvuran adaylar için spor branşlarından birinde spor özgeçmişini gösterir belge/belgeler.

Tablo 1. Ön koşul ve yetenek sınav puanları

Engel Grupları

Okuma - Anlama Testi

İletişim Becerileri Testi

Özel Yetenek Sınavı

Puanlama

Ön Koşul

Ön Koşul

20

Bedensel Engelli Aday

x

İşitme Engelli Aday

x

Görme Engelli Aday

x

Eğitilebilir Zihinsel Engelli Aday

x

x

Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Aday

x

x

  Tablo 2. Sportif Başarı Puanı

Paralimpik Spor Yarışmaları

Puan

Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda birinci olmak

80

Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda dereceye girmek

70

Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalara katılmak

60

Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalarda birinci olmak

50

Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalarda dereceye girmek

40

Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalara katılmak

30

Özel yetenek sınavı normal öğrencilerin sınav parkuru ile ayrı zamanda yapılacaktır. Engelli öğrencinin parkuru yardımsız şekilde tamamlaması gerekmektedir. Parkuru tamamlayamayan engelli öğrencinin sınavı GEÇERSİZ sayılacaktır. Engelli adayların özelliklerine göre düzenleme yapılacak ve elde edilen başarı puanına göre sıralama yapılacaktır.

Sportif Başarı puanı: Tablo 2 de yer alan puanlara göre değerlendirmeye alınacaklardır.

Sınav Başvurusunda bulunacak engelli aday, aşağıdaki Tablo’da belirtilen puanlama ve sınavlar ile değerlendirilecektir. Eğitilebilir zihinsel engelli ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan adayların sınav başvurusu kabulü için, öncelikle ÖN KOŞUL SINAVI olan Okuma-Anlama Testi’ nde (OAT) ve İletişim Becerileri Testi’nde (İBT) başarılı olmaları gerekmektedir. Ön koşulu geçen eğitilebilir zihinsel engelli ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan adaylar engelliler için uyarlanmış parkuru yardımsız bitirmesi gerekmektedir.

Her bölüm için 2 engelli aday olmak üzere 8 engelli kontenjanından her bir engel grubuna (Tablo 1’de belirtilen) yalnızca 1 kontenjan (toplam 5 engelli aday) verilecektir (Engel gruplarından birinde başvuru olmadığı taktirde, bu kontenjan (+) şıkkında değerlendirilecektir.) Engelli kontenjanına (8 kişi) yeterli başvuru olmadığı taktirde; bu kontenjanlar diğer başvuru yapan adaylar için kullanılacaktır.

Geri kalan 3 engelli kontenjanı ise; başvuru engelli grupları göz önüne alınarak; yapılacak puanlamada en yüksek puanı alacak engelli aday için kullanılacaktır.

Engelli öğrencinin puan değerlendirmesi; yetenek sınavında aldığı puanın %50 si ile Tablo:2 deki sportif başarı puanın %50 sinin toplamı ile yapılacaktır.