Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavları

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Bölümler

Antrenörlük Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans Programı’nın amacı, sporun çeşitli alanlarında (amatör ve profesyonel spor kulüplerinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İl ve İlçe Teşkilatlarında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda antrenör veya yardımcı antrenör olarak çalışabilirler, fitness, medikal fitness liderliği,  sağlık ve spor liderliği, kondisyon ve performans geliştirme uzmanlığı, rekreasyon liderliği vb.) piyasa ve sektörün şartlarına uygun, çağdaş bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri aktarma yeteneğine sahip profesyonel bireylerin ülke gereksinimlerine göre yetiştirilmelerini sağlamaktır.

Günümüzde geniş bir alana yayılan ve dev bir sektör haline gelen sporun, toplum sağlığının geliştirilmesinde, korunmasında ve devamlılığında çok önemli bir yerinin olmasının yanı sıra dünya endüstrisinde de büyük bir paya sahip olması, bu alanlarda yetişmiş insan gücü ihtiyacını hızla arttırmakta ve çok geniş çalışma alanları yaratmaktadır. Bu programda spor bilimleri alanında teorik bilgileri, güncel ve pratik deneyimlerle birleştirerek öğrencilere aktarabilen çok yönlü, konusunda uzman, nitelikli ve seçkin bir öğretim kadrosu tarafından gerçekleştirilmekte olup, öğrencilere spor bilimleri alanında sadece güncel, teorik ve kavramsal bilgileri değil, bu bilgilerin meslek yaşantısında da nasıl kullanılması gerektiğine dair uygulamaları da içine alacak olan bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Ders programları öğrencilerin piyasa ve sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak en iyi şekilde yetiştirilmeleri bakımından uzmanlık alanlarına yönelik  eğitim sistemine göre planlanmıştır.

Bölüm sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Günümüzde yaşamın bir parçası haline gelen, geniş bir alana yayılan ve multidisipliner bir bilim alanı olan beden eğitimi ve sporun, toplum sağlığının geliştirilmesinde, korunmasında ve devamlılığında çok önemli bir yeri bulunmaktadır.

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu bünyesinde olan Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, yeni neslin hem fikren, hem de bedensel eğitimine katkı sağlayan donanımlı eğiticiler yetiştirmek için kurulmuş dört yıllık lisans programıdır. Müfredat programı içerisinde pedagojik formasyon dersleri yanı sıra, sporun çeşitli alanlarında fayda sağlayacak teorik ve uygulamalı dersler de yer almaktadır. Yetkin akademik kadrosu, spor araştırma laboratuvarları ve fiziksel mekânları ile Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerinin günün koşullarına en uygun şekilde yetiştirilmelerini sağlayabilecek donanımlara sahiptir.

Bölüm sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.


Rekreasyon

Türkiye’de vakıf üniversiteleri bünyesinde 2008 de kurulan ilk Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Rekreasyon Bölümün amacı; Kişilerin tüm sorumluluklarından ve fizyolojik ihtiyaçlardan kurtulduktan sonra kalan boş zamanlarını, eğlenerek, dinlenerek ve kendilerinin yaşam kalitelerine birşey katmasını sağlayacak Rekreasyon Liderlerini yetiştirmektir.

Bu bölümde 4 yıl boyunca eğitim gören öğrenciler; farklı yaş ve yetenek grubundaki bireylere liderlik yapacak şekilde temel spor derslerinin yanı sıra Turizm, işyeri Rekreasyonu, kampüs rekreasyonu, açık alan rekreasyonu,  engelliler rekreasyonu, sportif animasyon konularında eğitim alırlar.  Ayrıca öğrenciler 3. Sınıftan itibaren Rekreasyon Yönetimi, Engelliler Rekreasyonu ve Turizm, doğa ve macera sporları modüllerinden birini seçerek bu konularda uzmanlaşırlar.


Spor Yöneticiliği

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O 2008 yılında Türkiye de vakıf üniversiteleri içerisinde hem Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, hem de bünyesinde barındırdığı beş bölümden biri olan Spor Yöneticiliği Bölümü ilk açılan bir bölümdür. Dört yıl (sekiz sömestre)olan programın ilk iki yılı program dili İngilizce olarak başlamış olup bugün eğitim dili Türkçe olarak 349 öğrencisi ile hizmete devam etmektedir. Yaklaşık on yıldan beri büyük bir metropol olan İstanbul da hizmet veren bölüm, gerek eğitim yapılan yerin merkezde oluşu, gerekse öğretim üyesi kalitesinin bilinilirliği ile en çok tercih edilen bölümlerden biridir.

Spor Yöneticiliği bölümünün amacı; ülkemizde sporun sevk ve idaresinde yer alacak ulusal ve uluslararası alanlarda yeterliliğini gösterebilen donanımlı, üstün nitelikli spor yöneticilerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bölüm sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.


Spor Yöneticiliği (İngilizce)

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O 2008 yılında Türkiye de vakıf üniversiteleri içerisinde hem Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, hem de bünyesinde barındırdığı beş bölümden biri olan Spor Yöneticiliği Bölümü yeni açılan bir bölümdür. Eğitim dili İngilizce 

Bölüm sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.