Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavları

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Bölümler

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Günümüzde yaşamın bir parçası haline gelen, geniş bir alana yayılan ve multidisipliner bir bilim alanı olan beden eğitimi ve sporun, toplum sağlığının geliştirilmesinde, korunmasında ve devamlılığında çok önemli bir yeri bulunmaktadır.

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu bünyesinde olan Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, yeni neslin hem fikren, hem de bedensel eğitimine katkı sağlayan donanımlı eğiticiler yetiştirmek için kurulmuş dört yıllık lisans programıdır. Müfredat programı içerisinde pedagojik formasyon dersleri yanı sıra, sporun çeşitli alanlarında fayda sağlayacak teorik ve uygulamalı dersler de yer almaktadır. Yetkin akademik kadrosu, spor araştırma laboratuvarları ve fiziksel mekânları ile Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerinin günün koşullarına en uygun şekilde yetiştirilmelerini sağlayabilecek donanımlara sahiptir.

Bölüm sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.


Rekreasyon

Türkiye’de vakıf üniversiteleri bünyesinde 2008 de kurulan ilk Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Rekreasyon Bölümün amacı; Kişilerin tüm sorumluluklarından ve fizyolojik ihtiyaçlardan kurtulduktan sonra kalan boş zamanlarını, eğlenerek, dinlenerek ve kendilerinin yaşam kalitelerine birşey katmasını sağlayacak Rekreasyon Liderlerini yetiştirmektir.

Bu bölümde 4 yıl boyunca eğitim gören öğrenciler; farklı yaş ve yetenek grubundaki bireylere liderlik yapacak şekilde temel spor derslerinin yanı sıra Turizm, işyeri Rekreasyonu, kampüs rekreasyonu, açık alan rekreasyonu, engelliler rekreasyonu, sportif animasyon konularında eğitim alırlar. Ayrıca öğrenciler 3. Sınıftan itibaren Rekreasyon Yönetimi, Engelliler Rekreasyonu ve Turizm, doğa ve macera sporları modüllerinden birini seçerek bu konularda uzmanlaşırlar.


Spor Yöneticiliği (İngilizce)

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O 2008 yılında Türkiye de vakıf üniversiteleri içerisinde hem Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, hem de bünyesinde barındırdığı beş bölümden biri olan Spor Yöneticiliği Bölümü yeni açılan bir bölümdür. Eğitim dili İngilizce

Bölüm sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.