Konservatuvar Özel Yetenek Sınavları
 • HIZLI ERİŞİM
 • EN
 • captcha captcha

Sınav Konuları

2. Özel Yetenek Sınavı

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI
 

OPERA BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI

Başvuru koşulları

Sınava başvurabilmek için adayların; başvuru tarihi itibariyle otuz (28) yaşından gün almamış olmaları ve TYT puan türlerinin, Yabancı Dil Puanı hariç, herhangi birinden her yıl Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilerek ilan edilen asgari puanı almış olmaları şartı aranır.

Özel Yetenek Giriş Sınavı

Özel Yetenek Giriş Sınavı, 1. Aşama (duyuş) ve 2. Aşama (icra) sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

1. Aşama ( duyuş) Sınavı

Duyuş sınavında adaylardan piyano ile çalınacak olan tek ses, iki ses, üç ses ve ritim ile ezgileri tekrarlamaları istenir diğer çalışmalarla genel duyuş becerileri sınanır.

2. Aşama (icra) Sınavında adaylardan;

 • Ses alanı ve rengi, ses türü ve özelliklerini değerlendiren egzersizler yapmaları istenir (Şan egzersizleri).
 • Adaydan önceden hazırladığı farklı üslup ve/veya dönemlerden seçilmiş 2 eserini icra etmesi istenir. Sınav komisyonu bu eserleri müzikalite, artikülasyon ve ritim açısından değerlendirir.
 • Genel Kültür – Sanat ve Opera kültürü konusunda sözlü mülakat yapılır.
   
 • 2.Aşama (icra) sınavında sınav jürisi gerekli gördüğü hallerde adayın eser icrasını eser tamamlanmadan sonlandırabilir.

Özel Yetenek Sınav Tarih ve Saat Bilgileri:

 4 EYLÜL 2018 Salı 1. Aşama Sınavı saat 10:00 da başlar.

4 EYLÜL 2018 Salı 2. Aşama Sınavı saat 13:00 da başlar. 

(1. Aşama Sınavından Başarılı Olanlar Katılacak)

Sınav Yeri : Haliç Üniversitesi Konservatuvar Şişhane Yerleşkesi
 

Emekyemez Mahallesi, Okçumusa Caddesi, Şişhane Sokak, No:17 Şişhane - Beyoğlu - İstanbul

Sınav ile ilgili detaylı bilgilendirmeler:

 • Yapılacak olan özel yetenek sınavları 2 aşamalı olacaktır.
 • 4 EYLÜL 2018 Salı 1. Aşama sınavları yapılacak olup, sınava başvurusu onaylanan ve isimleri ilan edilen tüm adayların bu sınava katılmaları gerekmektedir, 1. Aşama sınavına katılmayan ve başarısız olan adaylar 2. Aşama sınavına katılamaz
 • Kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler kendilerine verilecek olan süre zarfı içerisinde kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Sınava Katılacak Adayların Yanlarında Getirmesi Zorunlu Olan Belgeler

 • AOBP (Orta Öğretim Başarı Puanı) Gösterir Sınav Sonuç Belgesi
 • En son girmiş olunan üniversite sınavına ait tüm puanları gösterir sınav sonuç belgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Özel Yetenek Sınavı Başvuru Belgesi

2. Özel Yetenek Sınavı

Tiyatro Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavı

1. Aşama sınavında Adaydan tek ses duyuş istenir. Bu ses ismi ile değil “a” “na” sesleriyle seslendirilir. Piyano eşliğinde çalınan herhangi bir ezginin “a” “na” sesleriyle tekrarlanması istenir. Verilen bir ritmin elle tekrar edilmesi istenir.

2. Aşama Sınavında Aday, seçtiği yazardan bir komedi tiradı hazırlayacak ve ezbere yapmış olduğu kurgu doğrultusunda komedi tiradını sergileyecektir. Aday, seçtiği yazardan bir dram tiradı hazırlayacak ve ezberden yapmış olduğu kurgu doğrultusunda dram tiradını sergileyecektir. Aday, seçtiği bir şairden şiiri ezbere okuyacaktır.

Tiyatro BölümüSınav ile ilgili detaylı bilgilendirmeler

 • Yapılacak olan özel yetenek sınavları 2 aşamalı olacaktır.
 • 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:30 da Şişhane yerleşkesi giriş kat Meşkhane sınıfında ses sınavı, 2. Kat 206 nolu derslikte Hareket sınavı olmak üzere 1. Aşama sınavları yapılacak olup, sınava başvurusu onaylanan ve isimleri ilan edilen tüm adayların bu sınava katılmaları gerekmektedir, 1. aşama sınavına katılmayan ve başarısız olan adaylar 2. Aşama sınavına katılamaz.
 • 1. Aşama sınavında başarılı olan adaylar aynı günün akşamında web sayfasından ilan edilecektir ve 11-12 Eylül saat 09:30 da Şişhane yerleşkesi Sahne de yapılacak olan 2. Aşama sınavına katılmaya hak kazanacaklardır.
 • 11-12 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak olan 2. Aşama sınavlarında başarılı olan ve kayıt yaptırma hakkı edinen öğrenciler web sayfasında ilan edilecektir.
 • Kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler kendilerine verilecek olan süre zarfı içerisinde kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Tiyatro Bölümü Sınavda Gerekli Araç ve Gereçler

 • AOBP (Orta Öğretim Başarı Puanı) Gösterir Sınav Sonuç Belgesi
 • En son girmiş olunan üniversite sınavına ait tüm puanları gösterir sınav sonuç belgesi
 • Kimlik fotokopisi