Konservatuvar Özel Yetenek Sınavları
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Sınav Konuları

OPERA BÖLÜMÜ 

Sınav

1.Aşama (Duyuş)

Duyuş sınavında adaylardan piyano ile çalınacak olan tek ses, iki ses, üç ses ve ritim ile ezgileri tekrarlamaları istenir diğer çalışmalarla genel duyuş becerileri sınanır.

1. Aşama sınavından başarılı olan adaylar 2. Aşama (icra) sınavına girmeye hak kazanırlar.

2. Aşama (İcra)

  1. Ses alanı ve rengi, ses türü ve özelliklerini değerlendiren egzersizler yapmaları istenir (Şan egzersizleri).
  1. Adaydan önceden hazırladığı farklı üslup ve/veya dönemlerden seçilmiş 2 eserini icra etmesi istenir. Sınav komisyonu bu eserleri müzikalite, artikülasyon ve ritim açısından değerlendirir.
  1. Genel Kültür – Sanat ve Opera kültürü konusunda sözlü mülakat yapılır.

2. Aşama (icra) sınavında sınav jürisi gerekli gördüğü hallerde adayın eser icrasını eser tamamlanmadan sonlandırabilir.

2. Aşama (icra) sınavında Başarılı olan adaylar, ilan edilen kontenjan dâhilinde en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanır ve programa kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.
 TİYATRO BÖLÜMÜ 

Sınavlar

Özel Yetenek Giriş Sınavı, Duyuş - Hareket ve Sahne sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

1.AŞAMA

Duyuş ve Hareket Sınavından oluşur.

Duyuş sınavında adayların; piyano eşliğinde yaptırılacak ses ve ritimlere ses ve el vuruşlarıyla doğru olarak tekrarlanması ve bildikleri bir şarkıyı söylemeleri gibi müzikal duyuş ve kavrayışları sınanır.

Hareket sınavında adayların fiziksel becerisi ve yeterlilikleri ölçülür.

2.AŞAMA

Hareket ve Duyuş sınavlarından başarılı olan  adaylar ikinci aşamaya girmeye hak kazanır. Bu aşama Sahne Sınavından oluşur.

Sahne Sınavında adaylardan, önceden hazırlayacakları tiyatro edebiyatının klasik ya da çağdaş oyunları arasından iki tirat ile tanınmış şairlerin eserlerinden ezbere bir şiiri sunmaları istenir. Bu yolla adayların oyunculuk yetenekleri sınanır.

Başarılı olan adaylar, ilan edilen kontenjan dâhilinde en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanır ve programa kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.
 


 
TÜRK MUSİKİSİ BÖLÜMÜ 

Sınav

1.Aşama sınavında adaylardan; piyano ile çalınacak olan tek ses, iki ses, üç ses, ritim ve ezgileri tekrarlamaları istenir.

100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar 2. Aşama sınavına girmeye hak kazanırlar.

2.Aşama Sınavında;

(a) Adaylardan enstrüman veya ses ile hazırlamış oldukları; icra yeteneğinin ölçülmesine dayalı bireysel icralar istenir.

(b) 2 ritmik tekrar.

(c) Makamsal ve /veya tonal  2 ezgisel tekrar.

(d) Genel kültür-sanat ile müzik kültürü konusunda sözlü mülakat yapılır.

2. Aşama sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar, ilan edilen kontenjan dâhilinde en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanır ve programa kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.