Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavları
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Başvuru & Kayıt

Sınav Kazanıldığı Takdirde Asıl Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler

  • TYT Sonuç Belgesi
  • Lise Diploması ya da Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı ( Kayıt esnasında fotokopisi alınacak aslı öğrenciye iade edilecektir)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
  • 2 Adet Fotoğraf
  • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (1998 ve Öncesi Doğumlular)
  • Mezun durumda olmayan fakat mezun olacak öğrenciler okullarından alacakları; sorumlu olduğu dersleri geçtiği takdirde mezun olacaktır yazısı ile kayıt yaptırabilirler. Bu belge ile kayıt yaptıran öğrencilerden eksik belge taahhütnamesi alınacaktır.
  • Öğrencinin kendisinin kayda gelmesi zorunlu olup, eğer gelemiyor ise kaydını noterden vekâlet vereceği birisi yaptırabilir.

Eksik evrak ile kesinlikle kayıt alınmayacaktır.

Başvuru Ücreti: 200 TL